Nadchodzące wydarzenia/ Upcoming events

Festival de Pajama vol #2 23.05.2020
For more info follow the link 👇


Festival de Pajama
We’re very excited about upcoming set in collaboration with TaRka😄This is where the Poland meets Canada 💜 It will be really untypical and experimental ethno set ! For more info follow the link 👇

Festival de Pajama


Pralnia Pure Love 15.02.2020
Szykujemy się na porządne DJ sety 💥💜
Więcej Info oraz bilety pod linkiem:
Projekt Pralnia | Pure Love: Fideles & Monoloc


Nina i Paul
Eyecandy Visual w Teatrze 💜🤩🍬
Kochani, przygotujemy dla was coś specjalnego i nowego razem z niezawodną ekipą !
Premiera 1 lutego 15:00. Teatr Miejski w Gliwicach
https://teatr.gliwice.pl/wydarzenie/nina-i-paul/


Bass&Beat Festival 12.10.2019; 20:00-21:00
Impart, Wroclaw
VJ – Yana Fedoryak
Choreografia – Juliusz Lewandowski


Stelarium Festiwal 07.09.2019; 20:00-22:00
W Czasoprzestrzeni, Wroclaw
VJ – Yana Fedoryak
Choreografia – Juliusz Lewandowski


Eyecandy on Mondi Festival 31.08; 22:00 – 23:00
Święto Paieru/ Paper Festival
VJ – Yana Fedoryak
Choreography – Juliusz Lewandowski
DJ – Dariusz Jackowski

https://www.facebook.com/events/516370212461123/
http://www.swieto-papieru.pl/?fbclid=IwAR05gCUlOxYtLRm9hQL48CesxQQ9p-DTgOI01x-r0aon7d98rNV2MgsnSdU


Eyecandy na 9Hills Festival 09/10.08 od 20:00 do 24:00

https://www.facebook.com/events/2254446014671540/

Na początku sierpnia wybraniśmy się do Chełmna aby wystąpić na 9 Hills festival. W pobliżu głównej sceny złożyliśmy przygotowaną dla nas rzeźbę złożoną z kartonowych elementów i wyświetlaliśmy na niej swoje wizualizacje. Chyba już trochę poznaliście naszą naturę więc wiecie że bez tańca i malowania światłem się nie obeszło. Świetna muzyka dobiegająca ze sceny bardzo pozytywnie nakręcała do działania więc przez dwa dni oświetlaliśmy przestrzeń pod starymi murami miasta. Pozdrawiamy ekipę happy lights z którymi śmialiśmy się do rozpuku oraz organizatorów za świetne warunki i możliwość wyświetlania na wyjątkowym obiekcie


Eyecandy w Opolu – Beachbar LABA/ Eyecandy in Opole – Beachbar LABA 22.07.2019

A tym razem mieliśmy okazje rozpalać publiczność w Opolu!
Dziś przy okazji VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego wrocławska grupa Eyecandy Visual zaprezentuje wielowarstwowe show zawierające w sobie taniec z obiektami świetlnymi i ogniem oraz VJing opierający się o animacje 2D,3D, motion capture i nagrania filmowe. Tematem dzisiejszego pokazu będą 4 żywioły oraz postać głównego bohatera łączącego się w tańcu z naturą i ogniem.


Homo-Technologicus/ Dyplom/ Diploma 03.07.2019

Homo-technologicus to rodzaj audiowizualnego przedstawienia, w którym połączone zostały różne media i środki wyrazowe. Na trzech ekranach przenikają się wzajemnie animacje 2D i 3D, obrazy filmowe i fotograficzne, a nawet obrazy malarskie. Pomiędzy ekranami pojawia się również symboliczna postać tancerza-performera, który prowadzi widza przez zmieniające się środowisko człowieka – od świata pierwotnego do wirtualnego. Jego ciało staje się przedłużeniem współczesnej technologii. Homo-technologicus jest wizją twórcy i architekta świata przyszłości. 


Eyecandy na Festiwalu Media Lab: VJ Showcase / 06.04.2019
Eyecandy on the Media Lab: VJ Showcase Festival

W kwietniu mięliśmy przyjemność zaprezentować premierowy występ „Homo Technologicus”. Podczas wydarzenia VJ showcase w przestrzeni Centrum Technologii Audiowizualnych wystąpiło sześć zespołów VJ+DJ. Live akty, instalacje multimedialne oraz same występy owocowały wyjątkową atmosferą i entuzjastycznym odbiorem ze strony widzów. Homo Technologicus to wielowarstwowe show będące pracą magisterską Yany Fedoryak opowiadające o relacji człowieka z wszechobecną technologią. Prezentowany na trzech wielkoformatowych ekranach (dwa półprzeźroczyste) przy akompaniamencie muzyki miksowanej przez Dja Hibiskusa pokazał znane wszystkim balansowanie między stanem harmonii i przebodźcowania obecnego we współczesnym świecie. Współpraca z Centrum Technologii Audiowizualnych dało nam możliwość pełnego wyrazu w formie 40 minutowej historii przeplatanej wizualizacjami i występami z ledowymi sprzętami kuglarskimi na żywo. Sukces Homo Technologicus’a dał nam poczucie dynamiki rozwoju projektu Eyecandy Visual. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli prezentować kolejne występy tematyczne podczas wydarzeń Media Lab.

Eng/
In April we were pleased to present the premiere performance of “Homo Technologicus”. During the VJ showcase event, six VJ + DJ bands performed in the space of the Center for Audiovisual Technology. Live acts, multimedia installations and performances themselves resulted in a unique atmosphere and enthusiastic reception from the viewers. Homo Technologicus is a multi-layered show that is a master’s thesis of Yana Fedoryak about human relationships with ubiquitous technology. Presented on three large screens (two translucent) accompanied by music mixed by DJ Hibiscus, he showed known to everyone balancing between the state of harmony and inwardness present in the modern world. Cooperation with the Center of Audiovisual Technologies gave us the opportunity to express ourselves in the form of a 40-minute history interspersed with visuals and performances with LED juggling equipment live. The success of Homo Technologicus gave us a sense of dynamic development of the Eyecandy Visual project. We hope that in the future we will be able to present further thematic performances during Media Lab events.


Eyecandy na Festiwalu Bass&Beat / 07.12.2018
Eyecandy on the Bass&Beat Festival

W grudniu wraz z siedmioma innymi reprezentantami wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych wystąpiliśmy na Bass&Beat Festival. Świetna organizacja i przygotowanie pozwoliły widzom zobaczyć wyselekcjonowane wizualizacje do koncertów zespołów takich jak: Spirit Fingers, Jasmin Lacey, czy Paderewski Orchestra. Jako Eyecandy Visual mieliśmy okazję wystąpić z zespołem MOA. Atmosfera w trakcie prób, samego koncertu czy na afterparty na długo zapadnie nam w pamięci. Mamy wielką nadzieję na ponowne występy na deskach Impartu, podczas kolejnych edycji Bass&Beat Festival oraz ze wspaniałą wokalistką Martą Fitowską i całym zespołem MOA.

ENG/ 
In December, together with seven other representatives of the Wrocław Academy of Fine Arts, we performed at the Bass & Beat Festival. Great organization and preparation allowed viewers to see selected visualizations for concerts of bands such as: Spirit Fingers, Jasmin Lacey, or Paderewski Orchestra. As Eyecandy Visual we had the opportunity to perform with the MOA team. The atmosphere during rehearsals, the concert itself and afterparty will be remembered for a long time. We really hope to perform again at Impart, during the next editions of the Bass & Beat Festival and with amazing vocalist Marta Fitowska and the entire MOA team.


Eyecandy na Festiwalu MAFIA/ 06.10.2018
Eyecandy on the MAFIA Festival

Drugim festiwalem na którym mieliśmy okazję występować była MAFIA w Bielsko Białej. MAFiA- Młodzieżowy Amatorski Festiwal Inspiracji Artystycznych – Sztuka Włączania w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Było to wyjątkowe doznanie ponieważ oprócz samego występu prowadziliśmy również warsztaty dla młodzieży. Yana otwierała horyzonty manipulacji wideo oraz płynnym dostosowywaniu nagrań do formy nowoczesnego filmu. Juliusz wykonywał treningi koordynacyjne zawieające w sobie wszelkie elementy żongleki, kuglarstwa i akrobatyki. Po zajęciach wszyscy uczestnicy mogli zobaczyćefekty naszych, oaz innych warsztatów teatralno, taneczno, muzycznych na dużej scenie. 
Ujęcia z festiwalu MAFIA umieściliśmy w naszym video promocyjnym.

ENG/ The second festival where we had the opportunity to perform was MAFIA in Bielsko-Biała. It was a unique experience because in addition to the performance itself, we also conducted workshops for young people. Yana opened up the horizons of video manipulation and fluent adaptation of recordings to the form of a modern film. Juliusz performed coordination trainings containing all elements of juggling, juggling and acrobatics. After the classes, all participants could see our effects, oh other theater, dance and music workshops on the big stage.
We put the footage from the MAFIA festival in our promotional video.


Eyecandy na Festiwalu Wysokich Temperatur/ 25.06.2018
Eyecandy on the Hight Temperatures Festival

Premierowy pokaz Eyecandy odbył się na Festiwalu Wysokich Temperatur. Festiwal jest organizowany przez naszą uczelnię więc jest nam bliski. Dzieją się tam naprawdę niecodzienne rzeczy- odlewanie metalu, repuserstwo, wytwarzanie ceramiki, modelowanie szkła i dziesiątki warsztatów i wykładów specjalistów na międzynarodowej scenie artystycznej. Swoją rolę odnalazła też katedra intermediów wyświetlając na budynku akademii przy ul. Traugutta wielkoformatową projekcję kilkunastu krótkometrażowych animacji studentów, oraz nasze przedstawienie. Wspaniale było po kilku dniach dopracowywania pokazu w pracowni multimedialnej wystawić go na widok publiki. Zaskoczeni reakcją zastanawialiśmy się dokąd nas jeszcze zaprowadzi tej projekt.

ENG/ The premiere show of Eyecandy took place at the High Temperature Festival. The festival is organized by our university so it is close to us. There are really unusual things – metal casting, repusering, ceramic production, glass modeling and dozens of workshops and lectures of specialists on the international art scene. The Cathedral of the Intermedia also found its role in the building at the academy at ul. Traugutta a large format screening of several short student animations, and our performance. It was great after a few days of polishing the show in the multimedia studio to display it at the view of the public. Surprised by the reaction, we wondered where the project would lead us yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.